Rozpis

3. a 4. závod Žebříčku B Morava
10. a 11. závod Hanáckého žebříčku
Mistrovství ČR neslyšících na krátké trati
1. a 2. závod Podzimního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje
Závod celostátního rankingu s koeficientem 1,04
Veřejný závod

Datum:

 • sobota 17. 6. 2023, krátká trať
 • neděle 18. 6. 2023, klasická trať

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:

SK Severka Šumperk, z.s. ve spolupráci s Magnus Orienteering, z.s.

Centrum závodu:

Vojtíškov, horní konec, místní část obce Malá Morava, 50.1087450N, 16.8728656E

Typ závodu:

Jednorázový denní závod na krátké (sobota) a klasické (neděle) trati s intervalovým startem a pevným pořadím kontrol.

Kategorie:

Žebříček B:

 • D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B
 • H14B, H16B, H18B, H21B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B

Oblastní žebříček:

 • D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
 • H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H21D (pouze klasická trať), H35C, H45C, H55C, H65C, H70C, H75C,
 • D10N, H10N, HDR, P

Mistrovství ČR neslyšících na krátké trati:

 • D21N
 • M21N

V případě malého zájmu si pořadatel vyhrazuje právo sloučit kategorie.

Přihlášky:

 • 1. termín: do 4. 6. 2023 23:59 v IS ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz), neregistrovaní a cizinci přes jednorázovou přihlášku
 • 2. termín: do 11. 6. 2023 23:59 v IS ORIS s 50% navýšením
 • Po 2. termínu za dvojnásobné startovné dle možností pořadatele.

Vklady:

Kategorie B1. termín KT2. termín KTNa místě KT1. termín klasická trať2. termín klasická traťNa místě klasická trať
D21B, H21B200,-300,-400,-250,-375,-500,-
D14B, H14B150,-225,-300,-150,-225,-300,-
D/H 60 a starší170,-225,-340,-200,-300,-400,-
Ostatní kategorie190,-285,-380,-230,-345,-460,-
Kategorie C1. termín2. termínNa místě
DH10N, D/H10C -D/H14C100,-150,-200,-
HDR100,-100,-100,-
P150,-150,-150,-
Ostatní kategorie150,-225,-300,-
MČR neslyšících1. termín2. termínNa místě
D21N, M21N200,-300,-400,-

Úhrada spolu s přihláškami na účet klubu SK Severka Šumperk: 2201358868/2010, VS – číslo klubu podle adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

Zapůjčení čipu 10 Kč, při ztrátě úhrada 800 Kč.

Informace:

Ražení:

Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení až do vzdálenosti 0,5 m) včetně cílové jednotky. V případě poruchy se razí do mapy, mapa se v tomto případě odevzdá ke kontrole rozhodčímu. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použitý dvakrát.

Prezentace:

V centru závodu, sobota 9:00 – 10:30 hod., neděle 8:30 – 9:30 hod.

Žádáme závodníky, aby dodržovali čas prezentace. Kluby, které mají vše uhrazeno a nepožadují žádnou změnu, na prezentaci nemusí. Pořadatel nebude pro kluby tisknout pokyny, startovky ani doklady. Ty je možné stáhnout ze systému ORIS. Pokud potřebujete potvrzený doklad, pište na e- mail: severka@razdva.cz

Start:

 • sobota 17. 6. : intervalový ve 12:00 hod.
 • neděle 18. 6. : intervalový v 10:00 hod.

Kategorie HDR a P volný startovní čas – předpokládá se od času 60, aby doprovod případně stihl absolvovat nejprve svou trať

Vzdálenosti:

 • Parkování – centrum: 2 km, převýšení 150 m
 • centrum – start sobota: do 2 km, bude upřesněno v pokynech
 • centrum – start neděle: do 2 km, bude upřesněno v pokynech
 • cíl – centrum oba dny: do 1km, bude upřesněno v pokynech

Parkování:

Organizováno pořadatelem, poplatek 50 Kč. Na manipulačních plochách bývalého zemědělského objektu ve Vojtíškově, detaily budou upřesněny v pokynech

Prostor závodu:

Vymezen obcemi Vysoká, Vojtíškov, Valbeřice a úbočím Sviní hory.

Mapy:

Terén:

Horský les v nadmořské výšce od 620 do 950 m.n.m., množství uměle vytvořených kamenných kup, bažinky, balvanová pole, ve vyšších partiích horské hustníky.

Hlavní funkcionáři:

 • ředitelka závodu: Zdenka Králová
 • hlavní rozhodčí: Václav Král (R1)
 • stavitelé tratí: Martin Poklop (R1) – krátká trať, Luděk Krtička (R1), Vojtěch Král (R3) – klasická trať

Protesty:

Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti startovním listinám před konáním akce a protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail hlavního rozhodčího: vasekking@email.cz

Ubytování:

Doporučujeme: Penzion sport, Vojtíškov, ubytování na postelích, https://sport.penzion.com, objednávají si účastníci samostatně na telefonním čísle: 604 926 131.

Občerstvení:

Zajištěno na shromaždišti formou stánkového prodeje.

Dětská školka:

Pořadatel nezajišťuje.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2023.

Upozornění:

Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, organizátoři závodu ani vlastníci lesů nepřebírají žádnou odpovědnost. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Zákaz přenocování a stání obytných vozů v centru nebo na parkovišti závodů.

Ochrana osobních údajů a fotografování:

Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to,prosím, explicitně fotografovi.

Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 17. 4. 2023.

Václav Král, hlavní rozhodčí

Zdenka Králová, ředitelka závodu


Konání závod umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.