Pokyny

Pokyny

3. a 4. závod Žebříčku B Morava

10. a 11. závod Hanáckého žebříčku

1. a 2. závod Podzimního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje

Závod celostátního rankingu s koeficientem 1,04

Veřejný závod


Pořádající orgán: Český svaz orientačního sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt: SK Severka Šumperk (SSU) ve spolupráci s Magnus Orienteering (ASU)

Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati (sobota) a na klasické trati (neděle)

Datum konání: 17. a 18. 6. 2023

Centrum: Vojtíškov (část obce Malá Morava), louka na horním okraji obce, https://mapy.cz/s/bunalereda.

Parkování a organizace příjezdu:

 • obcí Vojtíškov vede úzká silnice, dbejte na bezpečnost a na pokyny pořadatelů
 • auta vyjedou nahoru k centru, cestující rychle vystoupí a vyloží si věci a řidiči sjedou dolů na parkování
 • na rychlý průběh vysedání a vykládání budou dohlížet pořadatelé, neblokujte místo a připravte se na rychlý výsadek
 • na parkovací plochy v dolní části obce budou auta navigována organizátory
 • při vjezdu bude vybírán poplatek 80 Kč (za víkend)
 • kluby ubytované na Penzionu Sport parkuji přímo u penzionu, doporučujeme zaparkovat přímo u penzionu a dojít pěšky na shromaždiště, ulehčíte provozu
 • na parkování můžete zajet přímo (bez výjezdu nahoru)
 • pěší cesta z parkování na shromaždiště bude značena
 • parkování, cesta na shromaždiště: viz plánek na webu závodu: https://vojtiskov2023.ssu.cz/2023/06/13/parkovani/

Prezentace:

V centru závodu, sobota 9:00 – 10:30 hod., neděle 8:30 – 9:30 hod. Žádáme závodníky, aby dodržovali čas prezentace. Na prezentaci bude možné vyzvednout si objednané zapůjčené čipy. Kluby, které mají vše uhrazeno a nepožadují žádnou změnu, na prezentaci nemusí. Pořadatel nebude pro kluby tisknout pokyny, startovky ani doklady. Ty je možné stáhnout ze systému ORIS. Pokud potřebujete potvrzený doklad, pište na email: severka@razdva.cz

Vzdálenosti:

 • parkování ve spodní části obce Vojtíškov – centrum: 1,5 km, převýšení 150 m, značeno růžovými fáborky
 • centrum – sobota start 1: 2,4 km, převýšení 200 m, modrobílé fáborky, vyjděte s dostatečným časovým předstihem, na startu bude kabina TOI TOI, pitná voda a energetická tyčinka, pytle na odložení věcí, svoz odložených věcí bude hromadně, v centru zpět v cca 14.30 hod.
 • centrum – sobota start 2: 300 m, 50 m převýšení, zelené fáborky
 • centrum – neděle start 1 : start přímo z prostoru shromaždiště
 • centrum – neděle start 2 : 700 m, převýšení 0, modrobílé fáborky

Starty 1 nebo 2 na sobotu a na neděli pro jednotlivé kategorie jsou uvedeny v parametrech tratí. Rozdělení kategorií na start 1 a 2 není pro sobotu a neděli stejné!

Startovní listiny: budou zveřejněny na stránkách závodu, na shromaždišti, na startu (sobota). Libovolný start v čase 05–90 mají kategorie HDR a P.

Tratě:

 • Parametry tratí zveřejněny samostatně na webu závodu, směrné časy dle SŘ sekce OB ČSOS a SŘ HO.
 • Kategorie DH10N: v sobotu je trať označena smajlíky, v neděli oranžovými fáborky.
 • V neděli mají tratě D10C, H10C, D12C, H12C, HDR pomocný koridor vyznačený červenobílou páskou (z důvodu obtížnosti postupu v daném místě – v daném místě nevede žádná cesta). Koridor je v mapě i popisech vyznačen jako povinný úsek, nedodržení však není důvodem k diskvalifikaci.

Popisy kontrol: k dispozici na shromaždišti, na mapách

Start: intervalový, sobota 00 = 12,00 hod., neděle 00 = 10,00 hod.

Mapy:

Sobota: Woitzdorf 2.0, měřítko 1:10 000, E=5 m, norma ISOM 2017-2, stavkvěten 2023, mapovali Radim Ondráček a Ivoš Habán, formát A4, tisk laser (Nord Service Opava) navodovzdorný papír Yupo.

Neděle: Krondörfl 2.0, měřítko 1:10 000, E=5 m, norma ISOM 2017-2, stavkvěten 2023, mapovali Radim Ondráček a Ivoš Habán, formát A3, tisk laser (Nord Service Opava) navodovzdorný papír Yupo.

Zvláštní mapové značky:černý křížek – zborcená dřevěná konstrukce, solný liz, zbytky zemědělskéhostroje;modrá hvězdička – prameniště s betonovou skruží;zelený křížek – vývrat

Terén: Horský les v nadmořské výšce od 620 do 950 m.n.m., množství uměle vytvořených kamenných kup, bažinky, balvanová pole, ve vyšších partiích horské hustníky.

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky budou nastaveny do režimu BEACON umožňujícím bezkontaktní ražení čipy SIAC do vzdálenosti minimálně 30 cm. V případě selhání elektronického systému je závodník povinen razit kleštěmi do mapy a tuto skutečnost nahlásit neprodleně po doběhu v cíli. Jednotka SIAC Battery test ke změření baterie v čipech SIAC bde umístěna v centru závodu u výsledkových tabulí. 

Zakázané prostory: prostory kolem centra a cesty na start jsou závodním prostorem, vstup do nich je zakázaný

Povinné úseky: fáborky: start – začátek orientace, sběrná kontrola – cíl

Časový limit: sobota krátká trať: 90 minut, neděle klasická trať: 180 minut.

Cíl: závodníci po doběhu musí vyčíst čip, mapy se vybírat nebudou, dodržujte pravidla fair play, neukazujte
mapu a nesdělujte své zážitky z tratě těm, kteří ještě nevyběhli.

WC: TOI TOI na shromaždišti, na sobotním startu 1

Mytí: cisterna a umyvadla na shromaždišti.

Školka: pořadatel nezajišťuje.

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Zároveň bude možné aktuální výsledky i s mezičasy z radiokontrol sledovat online na adrese: https://oresults.eu/events/291 (sobota) / https://oresults.eu/events/292 (neděle). Konečné výsledky budou zveřejněny na webu závodu a v IS ORIS. Na online výsledky budou QR kódy, vyvěšeny v centru a tisknouty na lístečky z vyčítání.

Jury: Zdenka Kozáková (R1), Jiří Otrusina (R1), Zdeněk Janů ml. (R1).

Protesty: písemně doložené vkladem 400,-Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB čl. 25.1; mailem dle Pravidel OB čl. 25.2 na adresu vasekking@email.cz.

První pomoc: závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta na shromaždišti.

Pití: voda v cíli , voda na sobotním startu 1, v neděli občerstvovací stanice na trati pro všechny kategorie (vyjma D10C, H10C, D12C, H12C, DH10N, HDR)

Občerstvení po závodě: na shromaždišti pořadatelský stánek se základním občerstvením (buchty, káva, čaj, nealko, pivo, párek v rohlíku, drobné pochutiny) a stánek Farmy Morava (pivo, nealko, teplá jídla: guláš, zelňačka, těstovinový salát s masem i bez). Jsou vítány vlastní kelímky na alko i nealko.

Tombola: lístky do tomboly možno zakoupit u pořadatelského stánku Kostka, lístky budou také prodávány na shromaždišti členy klubu, cena za 1 ks = 50 Kč, losování hlavních cen proběhne před nedělním vyhlášením, více info na webu závodu, https://vojtiskov2023.ssu.cz/tombola-pro-dobrou-vec-aneb-jak-dostat-tatinka-do-formy/

Dětský mini závod pro nejmenší: na shromaždišti pod názvem Najdi plyšáky! Mapy k odběru v pořadatelském stánku s občerstvením v průběhu celého dne v sobotu i v neděli.

Vyhlášení: v sobotu od cca 16,00 hod., v neděli od cca 14,30 hod., bude upřesněno rozhlasem

Vyhlášeny budou kategorie od DH14B po DH21B 1. – 3. místo, veteránské B kategorie jen 1. místo, v kategoriích C: DH10N, D10C, H10C, D12C, H12C, D14C, H14C 1. – 3. místo, všechny ostatní C kategorie jen 1. místa, HDR obdrží ocenění v cíli, P kategorie nevyhlašujeme, v sobotu budou vyhlášeny 1. – 3. místa v kategoriích D21N a M21N.

Upozornění: prodejní a propagační činnost pouze s předchozím souhlasem ředitele závodu, závodníci startují na vlastní nebezpečí

Zákaz: přenocování na shromaždišti není dovoleno

Ochrana osobních údajů: přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to,prosím, explicitně fotografovi.

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2021, Soutěžního řádu Hanácké oblasti a Moravskoslezského kraje.

Funkcionáři:

 • ředitelka závodu: Zdenka Králová
 • hlavní rozhodčí: Václav Král (R1)
 • stavitelé tratí: Martin Poklop (krátká trať), Vojtěch Král (klasická trať)

Pořadatelé přejí všem účastníkům správný směr!

Zdenka Králová

ředitelka závodu

Václav Král

hlavní rozhodčí


Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p

Za poskytnutí prostoru pro centrum závodu děkujeme firmě Farma Morava, spol. s r.o.